RANKŲ DEZINFEKANTAS, ADK-612

 • RANKŲ DEZINFEKANTAS, ADK-612

  Skaičiuojama...
  i

  Talpa: 1000 ml

 • RANKŲ DEZINFEKANTAS, ADK-612 

  Rankų dezinfekantas alkoholio pagrindu. Priemonė skirta higieninei rankų ir odos dezinfekcijai sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės, viešojo maitinimo įmonėse.

  Aprašymas:
  • Asmens higienos dezinfekantas (1 produktų tipas).
  • Pasižymi labai greitu ir plataus antimikrobinio spektro poveikiu.
  • Nėra dažiklių ir aromatinių medžiagų.
  • Sudėtyje esantis glicerolis apsaugo rankas nuo sudirgimo ir išsausėjimo.
  Veikimas:

  Atlieka plataus spektro dezinfekcijos poveikį šiems ligų sukėlėjams: Bakterijoms – Psiaudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Mycobacterium terrae (TBC), Mycobacteriumn avium ir kt. Grybeliams –A.brasiliensis, Candida albicans. Visiems lipofilianimas virusams - hepatito B virusui (HBV), ŽIV (HIV), hepatito C virusui (HCV), Herpes simplex, Influenza, Vaccinia ir kt. – veikimo laikas 30 sek 

  Naudojimas:

  Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

  Papildoma informacija:
  • Atsargiai. Degus skystis ir garai.
  • Sukelia smarkų akių dirginimą.
  • Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
  • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
  • Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.
  • PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.
  • Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
  • Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 

  Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

  Sudėtis:

  Žiūrėti produkto etiketę ir saugos duomenų lapą.

  Laikymo sąlygos:

  Laikyti sandarioje taroje, vėdinamose patalpose, atskirai nuo karščio šaltinių.

  Pakuotė:

  Plastikinė tara.