Taisyklės

 • Pagrindinės nuostatos

  • Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.queenstouch.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir MB „EPSTUDIJA“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. 
  • Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą), pasirenka mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“. Pirkimo ir pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. 
  • Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę visi asmenys nuo keturiolikos metų (nepilnamečiai turėdami tevų arba rupintojų sutikimą). 

  Pardavėjo teisės ir pareigos 

  • Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas vyks be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ar duomenų perdavimo klaidomis.
  • Pardavėjas negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
  • Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti, pataisyti ar papildyti šias Taisykles apie tai informuodamas elektroninės parduotuvės puslapyje. Pasikeitimai įsigalioja nuo paskelbimo dienos visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
  • Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas. 

  Pirkėjo teisės ir pareigos 

  • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Pirkėjas gavęs siuntą privalo patikrinti ar siunta nėra išoriškai pažeista (suplyšusi, suglamžyta ar kitaip pažeista) bei patikrinti ar atvyko visos Pirkėjo užsakytos prekės. Tuo atveju jei siunta yra pažeista ir (ar) siunta neatitinka Pirkėjo užsakyto asortimento, kiekio ar kokybės – Pirkėjas privalo šios siuntos nepriimti.
  • Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius ant krovinio lydinčio važtaraščio laikoma, kad siunta yra pristatyta nepažeistoje pakuotėje ir atitinka prekių kiekį, kokybę bei asortimentą.
  • Pirkėjas privalo sumokėti už pasirinktas prekes, jų pristatymo mokestį ir (ar) kitus papildomus mokesčius (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes pirkėjas atsiskaito el. parduotuvėje elektroninės bankininkystes pagalba į rekvizituose nurodytą Pardavėjo sąskaitą.
  • Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas atsiskaitė, kai visa suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.
  • Pardavėjui negavus informacijos apie atliktą apmokėjimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. 
  • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir informuoti el. paštu info@queenstouch.lt arba telefonu +370 621 29135.
   Pirkėjas turi kitas Taisykles ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas. 

  Prekių pristatymas 

  • Prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje pristato pardavėjo nurodyta ir pirkėjo pasirinkta kurjerių įmonė.
  • Įprastai prekės pristatomos per 1-2 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo. Einamieji prekių pristatymo pasikeitimai skelbiami https://www.queenstouch.lt/pristatymas puslapyje.
  • Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos.
  • Jeigu pirkėjas neatsiima prekių per paštomate ar kurjerio nurodytą laiką (dėl asmeninių priežąsčių, kurios kyla ne dėl pardavėjo kaltės), o siutų tarnyba prekes gražina pardavėjui, pinigai už prekes nėra gražinami. Tačiau už papildomą siuntimo mokęstį pardavėjas visada sieks, kad prekės pasiektų pirkėją.

  Prekių grąžinimas 

  • Tuo atveju, jeigu prekė (-ės) yra nekokybiška (-os), Pirkėjas privalo apie tai informuoti www.queenstouch.lt atstovus per 48 valandas. Pirkėjas apie įsigytas netinkamos kokybės prekes gali informuoti telefonu +370 621 29135 arba el. paštu info@queenstouch.lt
  • Prekės privalo būti grąžinamos originalioje pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Prieš grąžinant prekes pirkėjas privalo susisiekti su pardavėju nurodytu telefonu +370 621 29135 arba el. paštu info@queenstouch.lt.
  • Už grąžinamos prekės supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas neprivalo priimti grąžinamos prekės.
  • Pardavėjas netinkamos kokybės prekę parsisiunčia ir pakeičia į tinkamos kokybes prekę savo lėšomis arba grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekę.
  • Tuo atveju jeigu pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinti pinigai už netinkamos kokybės prekes, jis privalo el. paštu pateikti prašymą dėl pinigų grąžinimo. Prašyme Pirkėjas privalo nurodyti: vardą, pavardę, užsakymo numerį, prekės pavadinimą bei kiekį ir grąžinimo priežastį. Pinigai grąžinami per 7 darbo dienas nuo pateikto Pirkėjo prašymo (elektroniniu paštu) atgal į banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta už prekes.
  • Visais grąžinimo atvejais Pirkėjas privalo kreiptis nurodytais el. parduotuvės kontaktais. Vykdyti grąžinimą Pirkėjas gali tik gavęs patvirtinimą iš el. parduotuvės atsakingo darbuotojo. 

  Asmens duomenų tvarkymas 

  • Laikoma, kad Pirkėjas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko interneto svetainėje, queenstouch.lt socialinių tinklų paskyrose ar siekia pasinaudoti queenstouch.lt lojalumo programa. Klientas patvirtinta, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą) bei neprieštarauja, kad Pardavėjas tvarkytų pirkėjo asmens duomenis tiek Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo, tiek tiesioginės rinkodaros tikslais.
  • Pirkėjas patvirtina, kad jis yra informuotas savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys yra tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų bei nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.
  • Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą el. parduotuvės skiltyje PRIVATUMO POLITIKA

  Informacijos siuntimas 

  • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais kontaktais (el. paštu info@queenstouch.lt arba telefonu +370 621 29135). Konsultuojame darbo dienos nuo 09:00 iki 17:00 valandos. 

  Baigiamosios nuostatos 

  • Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Visa elektroninėje parduotuvėje www.queenstouch.lt skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė.